Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Σκίτσα ως αφορμήσεις και διαδραστικό παιχνίδι"Ταξίδι φυγής"

·           Ως αφόρμηση χρησιμοποιήσαμε το ακόλουθο σκίτσο και ζητήσαμε από τους μαθητές να μας το περιγράψουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους δημιουργεί.
·        Εστιάσαμε την προσοχή μας στις φωτογραφίες της βαλίτσας και ζητήσαμε από τους μαθητές να μπουν στη θέση αυτού του ανθρώπου και να σκεφτούν τι αφήνει πίσω του και πώς μπορεί να νιώθει.

*  Οι αναμενόμενες απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν όπως φαίνεται παρακάτω, ανάλογα με το «πρόσημό» τους, θετικό ή αρνητικό
(οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές)

                   +
                   -
Τι αφήνουν πίσω…
φτώχεια
οικογένεια
πόλεμος
φίλοι
διώξεις
πατρίδα
βασανιστήρια
εργασία
περιουσία
Πώς νιώθουν…
ελπίδα
θλίψη
ανακούφιση
πόνος
πείσμα
άγχος
υπευθυνότητα
ανασφάλεια
αισιοδοξία
φόβος
αμφιβολία
σωματική κόπωση
μοναξιά
ματαίωση-απογοήτευση
νοσταλγία


·        Ως αφόρμηση αξιοποιήσαμε το ακόλουθο σκίτσο. Ζητήσαμε από τους μαθητές να το περιγράψουν και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που αυτό τους προκαλεί.


·        Αίσθηση προκάλεσε το αγκαθωτό σωσίβιο. Αυτή η λεπτομέρεια του σκίτσου  αποτέλεσε το  συνδετικό κρίκο για να συζητήσουμε τα προβλήματα, τις απειλές που καλούνται να υπερπηδήσουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στη νέα τους ζωή.
*     Ενδεικτικά σημειώσαμε στο σημείο αυτό τα προβλήματα που απαρίθμηουν οι μαθητές παίζοντας το διαδραστικό παιχνίδι Ταξίδι Φυγής

ρατσισμός
δυσκολίες προσαρμογής στο νέο τόπο και στις συνήθειές του
ξενοφοβία
ψυχολογικά προβλήματα
ανεργία
ελλιπής ή και ανύπαρκτη ιατρο-φαρμακευτική κάλυψη
οικονομική ανέχεια-πείνα
εκμετάλλευση από εργοδότες
δυσκολία εύρεσης στέγης
εκμετάλλευση από οργανωμένα κυκλώματα (π.χ.trafficking)
καταπάτηση δικαιωμάτωνστέρηση ελευθεριών
προβλήματα στην επικοινωνία, καθώς δε γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής
συλλήψεις-απελάσεις

Το θέμα αυτό ενδείκνυται για μακροσκελή συζήτηση, καθώς οι μαθητές γίνονται καθημερινά μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Ακόμα, σε περίπτωση που μέσα στην τάξη υπάρχουν κρούσματα περιθωριοποίησης των αλλοδαπών συμμαθητών, θα μπορούσε να δοθεί βήμα σε αυτούς, ώστε να μοιραστούν την εμπειρία της οικογένειάς τους στη «νέα πατρίδα». Αυτό έδωσει την ευκαιρία στο σύνολο της τάξης να δει τον αλλοδαπό συμμαθητή με συμπάθεια, να τον γνωρίσει και να τον αποδεχθεί.
·      
  Το θέμα «μετανάστευση-προσφυγιά»  αποτέλεσε το ερέθισμα για μια διαθεματική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα της Γ Γυμνασίου "¨Ολοι ίσοι ,όλοι διαφορετικοί καθώς οι μαθητές  δούλεψαν ομαδικά και κλήθηκαν να προσεγγίσουν το θέμα:Ανθρώπινα Δικαιώματα από την οπτική διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Η μαθήτρια Χριστοπούλου Ανδριάννα ετοίμασε και ψηφιακή διερευνητική εργασία :μια χρονογραμμή για τα Δικαιώματα Γυναίκας . Θα τη βρείτε στις ετικέτες:διερευνητικές εργασίες του  blog  που περιηγήστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου