Τρίτη 28 Ιουνίου 2016

Συμμετοχή στον Μαθητικό φΕΣΤΙΒΆΛΨηφιακής Δημιουργίας Πάτρας 2017

st-title entry-title" itemprop="name" style="background-color: white; color: #666666; font-family: "Trebuchet MS", Trebuchet, sans-serif; margin: 20px 0px 0px; position: relative;">

Πολύτροπος Τέχνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα (συμμετοχή στο διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας Πάτρας) 

Εμπνευστήκαμε απο την Πανελλήνια διάκριση του μαθητή μας Τσάτσαρη Ιωάννη για το "Παθητικό Κάπνισμα" και προβήκαμε στη δημιουργία animation για τη συμμετοχή στο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας που διεξάγεται στην Πάτρα 26,27,28 Απριλίου οπτικοποιώντας το περιεχόμενο της επιστολής και αξιοποιώντας πρωτότυπα κείμενα αλλά και εικαστικά έργα των μαθητών σε μια ευφάνταστη και πρωτότυπη ψηφιακή δημιουργία. Ο στόχος αυτής της ενασχόλησης αποβλέπει στην εξοικείωση των μαθητών με τον ψηφιακό κόσμο ενημέρωσης και επικοινωνίας ,στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού αλλά και στη συνειδητοποίηση της στενής σχέσης και αλληλεπίδρασης που ασκεί η ψηφιακή Τεχνολογία στην διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνείδησης του εφήβου. Ευχόμαστε στην ομάδα των μικρών ψηφιακών δημιουργών

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Το prezi της παρουσίασής μας!!!!

<iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" width="550" height="400" src="https://prezi.com/embed/yopmu6lzuczk/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0VHdPWWIrV2NmVjdRa1d4TENOTUJyR0lBPT0&amp;landing_sign=Vd8W-7k3aRetvoPnhV0Nf23BaTIolJKsZCwmkh8lmm4"></iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου